De flotte vækstrater fortsætter for padelsporten i de nye medlemstal. I takt med flere foreningsdrevne baner åbner rundt om i landet kommer særligt flere børn og kvinder med på padelbølgen.

Næsten 11.000 flere medlemmer rundt om i danske idrætsforeninger dyrkede padel i 2023 set i forhold til året før. En enorm vækst i en sport, der fortsat er ved at etablere sig som en foreningsidræt på lige fod med fodbold, håndbold og badminton. Det ses tydeligt, når man kigger på de konkrete tal for de seneste to år. 28.236 medlemmer i 2023 mod 17.319 i 2022.

Den udvikling gør, at padelsporten nu ikke længere er en lille nichesport, der regnes som en ”dille”. Medlemstallet gør sporten til den 17. største aktivitet hos idrættens to hovedorganisationer, DIF og DGI. Den store fremgang glæder padelkonsulent i ”Padel i Danmark”, Morten Hedegaard, der i flere år har arbejdet med at udbrede padel som foreningsidræt.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så taler de nye medlemstal sit tydelige sprog. Padel er en foreningsidræt. På fire år er vi gået fra 0 til mere end 28.000 registrerede medlemmer ude i foreningerne“, fortæller Morten Hedegaard fra Padel i Danmark, som er DGI og Dansk Tennis Forbunds arbejdsfællesskab om padelsporten.

Morten Hedegaard fortæller videre om den udvikling, han har oplevet de senere år i forhold til at få padel implementeret som en del af foreningslivet rundt om i landet.

Medlemsudviklingen fortæller historien om, hvordan en masse frivillige ude i foreningerne, har knoklet med først det store projekt med byggetilladelser, fundraising og etablering af baner for derefter at arbejde flot videre med uddannelse af trænere, træningstilbud og andre aktiviteter“, fortæller Morten Hedegaard.

Væksten i padelsporten er den fjerdestørste i foreningsidrætten kun overgået af fodbold, gymnastik og fitness.

Morten Hedegaard, padelkonsulent i ”Padel i Danmark”. Foto: Padel i Danmark.

Nye segmenter kommer til

Nye klubber kommer naturligt til folden af medlemsklubber, når det i stigende grad lykkedes foreninger at finde midlerne til at etablere padelbaner. Derfor er det i høj grad fortsat tilgængeligheden af lokale foreningsdrevne padelbaner, der afgør udviklingen i medlemstallet. Selvom mange er kommet med, så har langt fra alle idrætsforeninger en padelbane.

Aktuelt er 186 foreninger registreret med padelbaner, 100 af dem har mindst 100 medlemmer der spiller padel. Med godt 10.000 registrerede idrætsforeninger i Danmark er udviklingspotentialet fortsat enormt, selvom alle disse naturligvis ikke nødvendigvis ville kunne se padel som en del af deres tilbud.

Hvis vi kigger ind i de udviklingstendenser, der begynder at kunne analyseres på, så er der fortsat flest mænd i padelsporten. En tendens der kan overføres fra de kommercielle centre, der var først med sporten i Danmark og også primært tiltrak det mandlige publikum. I takt med at medlemstallet i de foreningsdrevne padeltilbud vokser, så kommer der også andre grupper med. Grupper der er med til at danne base for, at padel kan udvikle sig til en folkesport, der ikke kun henvender sig til et segment i samfundet.

I de seneste tal er antallet af juniorer op til 18 år steget med 71 procent. Børn og unge er en gruppe, vi i DGI og Dansk Tennis Forbund har stor fokus på, og derfor er det også fantastisk, at netop børn og unge op til 18 år går så meget frem. Det er vigtigt, at der er gode trænere og faste træningstilbud til børn og unge, så de kan gå til padel, ligesom man kan gå til håndbold, svømning eller badminton. Derfor er det også ekstra glædeligt, at vi sidste år havde 587 deltagere fra mere end 100 foreninger og centre på vores trænerkurser“, fortæller Morten Hedegaard.

Selvom overvægten af mænd i padelsporten fortsat er tydelig, så har udviklingen i antallet af foreningsdrevne padelbaner haft en positiv effekt i forhold til at få kvinder til at spille padel. Antallet af mandlige medlemmer steg i 2023 med 56,3 procent, mens antallet af kvinder steg med 78,6 procent.

Det er værd at bemærke, at kvinderne endnu engang haler ind på mændene. Sidste år var 30 procent af det samlede medlemstal kvinder, det er nu 33 procent. Det kan også mærkes på tværs af sporten, eksempelvis i holdturneringer og individuelle turneringer, hvor kvinder har stor interesse i at komme ud og møde andre i kamp“, siger Morten Hedegaard.

Det er bare tredje gang padelsporten indgår i opgørelsen af medlemmer som en selvstændig aktivitet. Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt.

På tværs af DGI og DIF-idrættens specialforbund taler man om ”unikke medlemmer”. Det unikke medlemstal i padel er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.

Forrige artikelPadelvæksten fortsætter – ny og yngre målgruppe har nu forbundets fokus
Næste artikelPadel i Danmark: Nye netværk skal styrke juniorpadel
Per Colstrup Vinkel
Per Vinkel er professional journalist og tenniskommentator. Hans mangeårige arbejde, interesse og engagement i tennissporten og padelsporten, gør Per til en af de bedste danske sportsjournalister.