Frederik Bentler tiltrådte i januar posten som formand for Dansk Padel Forbund. Selvom sporten allerede har vækstet voldsomt, så ser han et endnu større potentiale i Padel. Et potentiale, hvor både kommercielle centre og foreninger spiller en vigtig rolle.

Han er skarp i svaret på, hvorfor han engagerede sig i bestyrelsen af Dansk Padel Forbund og siden januar har haft formandskasketten på.

– Der var en periode med konflikt, hvor padelsporten stod i et vadested. Hvor den kunne blive en del af Dansk Tennis Forbund. Det var jeg stærk modstander af. Padelsporten er en sport med sin egen ret, den udvikles og varetages bedst af padelspillere. Ikke rugbyspillere, tennisspillere eller andre, derfor var det mig magtpåliggende, at nogen måtte gøre noget, forklarer Frederik Bentler, der selv er en ivrig padelspiller.

De senere år er sporten vækstet i et uhørt tempo. Både kommercielle centre og foreninger landet over har lavet padelbaner i et tempo, der mest af alt minder om de gyldne tider, hvor hver en by skulle have golfbaner i 1990´erne.

“Sporten vækster voldsomt, der er ingen tegn på, at interessen er ved at stagnere.” – Frederik Bentler

Vækst fortsætter

Frederik Bentler afløser Ole Egholm på formandsposten i Dansk Padel Forbund. Et forbund der, præcis som sporten, er relativ ny herhjemme. Derfor har man frem til i år drevet forbundet på frivillige kræfter og en tro på, at sporten ville vokse til et niveau, hvor man som forbund kunne etablere et egentligt sekretariat.

Det er i de senere måneder sket. Her har man ansat forbundets første medarbejder. Kristoffer Jørgensen, der har en fortid som chef i Tennis Club Odense og også har haft direktørrollen i ishockeyklubben Odense Bulldogs.

For Frederik Bentler giver det god mening, at forbundsarbejdet, stille men sikkert, går fra at være frivillighedsdrevet til at være mere noget man kender fra mere etablerede idrætsgrene.

– Sporten vækster voldsomt, der er ingen tegn på, at interessen er ved at stagnere. Banebyggeriet er ved at finde et mere naturligt leje, men efterspørgslen er stadig større end udbuddet. Kunsten er nu, at vi skal finde et mix mellem de kommercielle centre og foreningsbanerne, forklarer Frederik Bentler.

Ifølge Dansk Padel Forbunds egen opgørelse var der i marts 2022 663 padelbaner i Danmark. Til sammenligning var der i 2019 blot 99 baner. Cirka 75 procent af banerne er beliggende i kommercielle centre. Centre hvor man betaler et beløb for at leje en bane, modsat det kontingentbaserede koncept vi kender fra foreningsidrætten.

Ifølge Frederik Bentler er det helt naturligt, at fordelingen er sådan netop nu. I høj grad er der kortere vej fra tanke til handling for private aktører. De skal ikke spørge en bestyrelse, en kommune eller fonde om hjælp. Derfor er markedsfordelingen af baner i favør af de kommercielle centre pt.

Foreningsidrætten skal bringe næste generation på banen

Den helt store udfordring med de mange kommercielle centre er prisen. Ofte mellem 200 og 300 kroner for en time gør, at forældre ikke sender deres børn til padel. Det er for dyrt, og centrene oplever en så stor efterspørgsel, at det ikke for alvor giver mening at satse på ungdomstræning og så videre.

Frederik Bentler har selv igangsat et projekt i Rudersdal kommune. Her har man arbejdet for at få etableret foreningsbaner. Et langt sejt træk, men med 600 medlemmer indmeldt inden det første spadestik er taget, så vidner det om et stort og uforløst potentiale i foreningspadel.

– Vi arbejder som forbund målrettet for, at de mange foreninger rundt omkring i landet, der barsler med padeldrømme kan få kortere vej fra tanke til handling. Via et projekt i en mindre klub forsøger vi at lave en drejebog til, hvordan man håndterer og løser forskellige udfordringer i arbejdet med at få etableret padelbaner i foreningsregi, forklarer Frederik Bentler.

Det er den slags forbundsarbejde, der skal gavne de mere end 60 klubber Dansk Padel Forbund allerede tæller.

Samarbejde på flere fronter

For Frederik Bentler er de tidligere kontroverser med Dansk Tennis Forbund et overstået kapitel. En dialog er indledt mellem de to forbund, hvor man skal se på, hvilke snitflader de to forbund har med hinanden. Snitflader der via samarbejde kan gavne sporten i hele landet.

Frederik Bentler nævner selv uddannelse af trænere som et oplagt sted, hvor begge parter kan have interesse i at skabe et godt produkt.

Der er dog også nye og mere kreative samarbejder i støbeskeen hos Dansk Padel Forbund.

– De kommercielle centre har kræfter og anlæg, alle foreninger drømmer om. Det handler om, at vi skal se dem som en mulig samarbejdspartner og ikke som modstandere. Vi arbejder sammen med PadelPadel om et projekt, hvor en sponsor booker banerne, foreningen leverer træneren og på den måde kan der etableres juniortræning i centrene om vinteren, hvor udendørsbanerne i foreningerne ofte kan være udfordrende at spille på, forklarer Frederik Bentler.

Han glæder sig over, at sporten fortsætter den enorme vækstrejse herhjemme og håber at Dansk Padel Forbund med tiden kan etablere sig. Første store mål er at blive optaget som selvstændigt forbund i DGI.

Forrige artikelSpanien – drivkraften bag padelsportens udvikling
Næste artikelPadelbladet – Juli 2022
Avatar photo
Per Vinkel er professional journalist og tenniskommentator. Hans mangeårige arbejde, interesse og engagement i tennissporten og padelsporten, gør Per til en af de bedste danske sportsjournalister.