Padel i Danmark og Dansk Padel Forbund har både samarbejdet og modarbejdet hinanden. En ny formand i Dansk Padel Forbund har givet grobund for, at der fremover skal samarbejdes om at udvikle den hastigt voksende sport.

Kritikken har til tider været hård. Beskyldningerne om skjulte agendaer for at gøre det svært for modparten er føget gennem luften. Forholdet mellem Dansk Tennis Forbunds padelsatsning, ”Padel i Danmark” og Dansk Padel Forbund har været iskoldt de senere måneder.

Konflikten går flere år tilbage og tager sin begyndelse i det, der ellers kunne ligne et fornuftigt samarbejde. De nye og innovative kræfter i Dansk Padel Forbund samarbejder med Dansk Tennis Forbund. DTF som organiseret specialforbund, DIF-medlem og en organisation som Dansk Padel Forbund endnu ikke er i nærheden af. Samarbejdet afsluttes pludseligt, da der tydeligvis ikke er enighed omkring, hvilke forudsætninger samarbejdet skal bygge på.

Hvem skal være medlem af DIF som Padelsport? Hvem skal internationalt repræsentere sporten som dansk specialforbund?

Kursskifte

I flere artikler har vi i tennisavisen, der nu også beskæftiger sig med Padel, beskrevet udfordringerne og uoverensstemmelserne imellem de to padel-parter. En konflikt der tydeligvis virkede til at være gået i hårdknude. Begge organisationer var dog indstillede på, at der med en tredjeparts hjælp kunne arbejdes på løsninger i den fastlåste situation.

Siden sidste omtale er der skiftet ud på formandsposten i Dansk Padel Forbund. Ole Egholm er ikke længere formand. Den nye formand hedder Frederik Bentler og er medunderskriver på den pressemeddelelse Danmarks Idræts Forbund 28. Januar udsendte.

Den anden underskriver er Hans Natorp, formand i Dansk Idrætsforbund. Begge parter er enige om at indgå et konstruktivt samarbejde med det overordnede sigte at udvikle den foreningsbårne padelsport og modne Dansk Padel Forbund til at kunne blive optaget som selvstændigt specialforbund i DIF. Gerne med virkning fra 1. Januar 2024.

Det kan virke specielt, at det ikke er Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund der udsender pressemeddelelsen. Her har DIF uden tvivl haft en vigtig rolle for at få fremdrift i en konfliktløsning. Særligt fordi Dansk Padel Forbund tidligere har været kritisk omkring netop DIF, der ifølge DPF i for høj grad havde valgt side i konflikten. Derfor fokuserer nyheden på, at der fra begge parters side skal investeres i et bedre samarbejde. Det hedder:

Samarbejdet indebærer, at DIF på sin side forpligter sig til at rådgive og sparre med DPF for at bringe DPF i overensstemmelse med de betingelser hos DIF, der knytter sig til optagelsessøgende specialforbund. Det drejer sig bl.a. om foreningsforhold, good governance struktur, samarbejde med andre specialforbund, udbredelse, medlemsregistrering mv.

DPF forpligter sig på sin side til at indgå i et konstruktivt samarbejde med DIF-idrætten. Samtidig anerkender DPF, at padelsporten også fremadrettet vil være en vigtig aktivitet i Dansk Tennis Forbund.

Begge parter er enige om, at der fremover skal være fokus på at organisere Padel i foreningsregi. En opgave der uden tvivl er vigtig at have mange kræfter til, da de store kommercielle centre i disse år skyder op overalt. Her er pay-and-play i højere grad end den klassiske foreningskultur herskende. Derfor er der nok at tage fat på.

Glæde i Dansk Tennis Forbund og stikpille

I forlængelse af meddelelsen fra Danmarks Idræts Forbund sendte DTF-formand Henrik Thorsøe og bestyrelsesmedlem med ansvar for Padel, Joakim Thörring, en nyhed på forbundets hjemmeside.

I nyheden gav de udtryk for glæde over, at DPF nu er parat til at samarbejde med de øvrige aktører indenfor dansk Padel. Ifølge Dansk Tennis Forbund har det hele tiden været DTF´s udgangspunkt, at alle gode kræfter skulle arbejde sammen for udbredelsen af Padel som foreningsidræt i Danmark.

Dansk Tennis Forbund skriver altså direkte, at det er DPF der indtil nu har været eneste årsag til de udfordrende samarbejdsmuligheder. Ydermere skriver DTF at de ”forbliver i arbejdstøjet og fortsat vil arbejde konstruktivt”.

Lad os håbe for sportens videre udvikling, at den nye formand i Dansk Padel Forbund,  Frederik Bentler, kan se sig udover beskyldningerne om, at det udelukkende er DPF der har skabt problemer i konflikten.

I nyheden fremhæver Dansk Tennis Forbund, hvilke aktiviteter de har igangsat for at udvikle og forbedre vilkår og muligheder for danske padelklubber. Det fremhæves også, at man har en tidsubegrænset aktivitetsgodkendelse fra DIF. En aktivitetsgodkendelse, der er afsæt i DTF´s padelaktiviteter.

I sidste sætning bemærkes glæden over, hvordan DPF har skiftet kurs. Et kursskifte der ifølge DTF giver mulighed for et konstruktivt og frugtbart samarbejde. Ikke et ord om, at der nu er udsigt til Dansk Padel Forbund har udsigt til at blive optaget i DIF. Et af de store stridspunkter i den konflikt, der aktuelt er lagt låg på.

Interessant bliver det, hvordan de to forbund vil indlede runde to af samarbejdet. Tennisavisen og Padelbladet følger sagen de kommende år.

Forrige artikelPadel er med ved DM-ugen
Næste artikelPadelbladet – Maj 2022
Avatar photo
Per Vinkel er professional journalist og tenniskommentator. Hans mangeårige arbejde, interesse og engagement i tennissporten og padelsporten, gør Per til en af de bedste danske sportsjournalister.